kondor architects

C.S.Ő. Építésziroda Kft.

A tervezési feladat meghatározó eleme egy olyan tanulmányi látványtár kialakítása mely a nagyközönség számára látogatható és elvárt minőségű fogadást biztosít. Hatékony, gazdaságos üzemeltetésű. A tervezés kiemelt szempontjai, hogy a meglévő épületegyüttesbe integrálva tudjon működni az új látványtár, ehhez a meglévő adottságokat maximálisan kihasználva terveztük meg teret (akadálymentes mosdó, őrzött bejárat és parkoló). Fontos szempont volt a látogató tér elkülönítése a meglévő illetve új részlegektől (gépészeti műhely, raktár).Ugyanakkor látványtár tere használható legyen előadóteremként is. A földszinti kialakításnak köszönhetően a megközelítés az akadálymentes kialakítás után mindenki számára könnyűvé válik.
Előzmények, jelenlegi állapot

A PTE Pécsi légi régészeti Téka felkérésre tervezett látványtár, a PTE Rókus utca 2 szám alatt található „O” épületben került elhelyezésre. Jelenleg a kialakításra szánt oktatási épületrészben az épületgépészeti tanszék műhelyei találhatók és a légi régészeti Tékával közös használatúak. A tervezett látványtár jelenlegi megközelítése őrzött és zárt udvarból szélfogón át történik. A jelenlegi járdaszint és a szélfogó között megközelítőleg 10 cm-es szintkülönbség van. A bejárati ajtó és a szélfogót a tervezett látványtárral összekapcsoló ajtó nem felel meg az akadálymentességi követelményeknek. A meglévő északi oldalon elhelyezkedő fém ablakok és bejárati ajtó hőtechnikailag elavult. A belső látványtárnak tervezett térben jelenleg mozaiklap padlóburkolat található. A gépészeti berendezések magasfeszültségű elosztói a falra és pillérekre szelve vannak elhelyezve melyek használata jelenleg is nehéz.

Építészeti kialakítás:

Az épületrész Északi tájolású, a hőmérséklet és a páratartalom a kiállítandó tárgyaknak megfelelő. A közlekedés, és műtárgyszállítás a területen zavartalan a helységekben a tervezett szélesített és küszöbmentes ajtók révén megoldott. A jelenlegi bejárat egyben a kijárat is ezek szétválasztása a többletköltségek miatt nem tervezett. A külső és belső klimatikus viszonyok változását a szélfogó kiegyenlíti. A jelenlegi mozaikpadló burkolatot korszerű ipari műgyantapadlóra cseréljük, mely légszennyező anyagot nem bocsát ki és a gyártó által kiállított biztonsági adatlappal rendelkezik – meghatározása a műtárgyvédelmi szakember feladata. A falakra tervezett vakolat és festékréteg páráteresztő (gyártó által kibocsájtott biztonsági adatlap alapján) és szintén a műtárgyvédelmi szakember határozza meg. A jelenlegi ablaknyílások eltakarásáról, ha szükséges az álmennyezetre szerelt 2 oldalú roll-up banner gondoskodik melynek egyik részben a kiállítandó anyag kerül befogásra másik lehúzható részében pedig egy árnyékoló szövet mely teljes takarást biztosít az északra nyitott üvegfelületeknek. Ezek a felületek, ha szükséges teljesen felhúzhatók ekkor a terem előadótérként (max 30 fő) is funkcionálhat melynek természetes megvilágítása így megoldott. Az északi oldalon az új korszerű fém nyílászárok felső szekciója nyitható míg a déli oldalon a már meglévő felújított ablakok nyithatóak ezáltal a természetes keresztszellőzés megoldott. A jelenlegi fűtés, víz, csövek és kábelek acélvázra szerelt gipszkarton álmennyezettel kerülnek eltakarásra. A falakon futó vezetékek takarására beépített bútorokat illetve ahol szükséges acélvázra szerelt perforált lemezt terveztünk. A térben jelenleg működő gépészeti műhely átköltözik a déli oldalon található épületrészbe a jelenleg meglévő villamos elosztók ide kerülnek áthelyezésre. A látványtér egyben többfunkciós előadótérként is funkcionálhat. A teret továbbra is megosztva az egyetemi órai előadások mellett külső előadások tartására is alkalmassá tettük. A bútorzatok anyaga műtárgyvédelmi szempontból megfelelő és káros anyagot ki nem bocsátó ( műtárgyvédelmi szakember kiválasztása alapján kerül megtervezésre). A tervezett bútorok modulrendszerre épülnek melyek tetszőleges módosíthatók a kiállításnak megfelelően, van közte vitrin, egy oldalról üvegezett és teljesen tömör modul is (a műtárgyak „pihentetéséhez”), A modulok minden eleme nyitható és zárható. A tervezett világítás egy része a meglévő neon lámpák áthelyezésével illetve a kiállított tárgyak közvetlen megvilágításáról gondoskodó sínen mozgatható irányított spot lámpákkal valósul meg. A tervezett központi világítótestekben, az egyéni megvilágításokban a nagyobb élettartalmú, jobb hatásfokú energiatakarékos izzókat használtunk, melynek érdekében például kompakt, valamint a nevezett minősítéssel bíró fénycsöveket, világítótesteket szerzünk be és használunk a hagyományos izzók helyett. A kiállított tárgyak biztonságvédelme a jelenlegi területen megoldott, a fűbejáratnál elhelyezett portaszolgálattal illetve a már kiépített riasztó berendezésekkel.

Akadálymentesítés:

A tervezési koncepció alapján az új látványtárnak teljes mértékben ki kell elégíteni az akadálymentességre vonatkozó kívánalmakat. Ezért a szélfogó és a jelenlegi utcaszint közötti 10cm-es szinteltérést rámpával terveztük áthidalni. Ehhez a jelenlegi burkolatot a megfelelő mélységig el kell távolítani, és ezután készíthető el a betonozott rámpa a megfelelő lejtés betartásával (max 5%). A rámpa elhelyezkedése miatt az eső vízelvezetését a járda szintjében összefolyóval kell kialakítani úgy hogy az akadálymentességet ne befolyásolja. A jelenlegi közmű fed lapokat is szintén a szabályoknak megfelelően kell kialakítani. A bejárat szimmetrikus két szárnyú ajtaját aszimmetrikusra kell cserélni, a szélfogó és a látványteret összekapcsoló ajtót pedig min 100 cm szélességben, küszöbmentesen kell kialakítani. A főbejáratnál egy kontrasztos színű információs tábla lesz elhelyezve, az akadálymentesen megközelíthető termek, helyiségek megközelítési útvonalainak feltüntetésével. A helyiségekre elhelyezett helyiségnév-táblákon a nevet Braille-írással is fel kell tüntetni. Akadálymentes mosdóként a jelenleg már megvalósult a teremmel közvetlen kapcsolatban nem álló de 20 m-en belül lévő szomszédos épületrészben található akadálymentes mosdó használandó. A teljes akadálymentesség miatt lehetőség szerint a villanykapcsolókat a padlótól mért 110 cm-es magasságra kell elhelyezni, illetve a térben indukciós hurok telepítendő.

Tervezők: 
  • гастроэнтерология в Ассуте
  • гепатология в Ассуте
  • гематология в Ассуте
  • гинекология в Ассуте
  • гинекологическая хирургия в Ассуте
  • искусственное оплодотворение в Ассуте
  • кардиология в Ассуте
  • кардиохирургия в Ассуте
  • нейрохирургия в Ассуте
  • онкология в Ассуте