kondor architects

C.S.Ő. Építésziroda Kft.

A kalocsai érseki magtár közel háromszáz éves. Falai közt megbújik a magyar történelem. Hatalmas méretei, zömök, erős falai, sűrű katonás rendben egymás
mellett álló pillérei az érsekség gazdagságáról, az egyház uralmáról, földi erejéről mesélnek.

Robosztus nehéz tömege egyszerre sejteti az egykoron itt
tárolt, töménytelen mennyiségű gabona súlyát, és a jobbágyok verejtékkel teli munkáját. A tizedből befolyó mérhetetlen vagyon, e falak közt halmozódott.
Jelentős épület ez, nemcsak a múltban betöltött szerepe, kora, és a hazai barokk magtárak közül kiemelkedő óriási mérete, de tömegarányai,
ablakkiosztása, és a benne rejlő gyönyörű faszerkezet is megóvásra érdemes. Mégis az épület hosszú évtizedek óta üres, állapota pedig folyamatosan
romlik. Eljött az idő, hogy felújítsuk, hogy új funkciót kapjon, hiszen a búzát már rég nem itt tárolják. Új szelek fújnak erre, melyek azt mondják,
kell egy új funkció, valami, ami jó a városnak, jó a háznak, és megőrzi nekünk az öröklött műemléki értéket: "Továbbképző központot szeretnénk a
magtárban, olyat ami életet visz bele. Alkalmasint iskolai oktatást, vagy felnőttképzést, vagy cégeket, adhatna otthont rendezvényeknek! De a magtárra
vigyázzatok! Őt nagyon szeretem!" A meglévő magtárépület belsejének műemléki védettsége arra inspirált, hogy olyan formában gondolkodjak, ami nemcsak
beilleszkedik a környezete által támasztott igényekbe, hanem minél esztétikusabb és átláthatóbb módon mutatja be a barokk fedélszék és födémszerkezet
szépségeit. Nem szabad leválasztani a tereket, nem szabad eltakarni, nem szabad átalakítani, és mégis, valami újat, valami mait kell itt alkotni. Nem
tehettem mást, mint meglovagoltam az új funkciót hozó szelet, lágy hullámait a fedélszék szarufái közé fűztem, körbeöleltem velük a magtár levegőjét, és
lágyan, könnyedén hagytam őket úszni a térben. Megtartottam mindent, mi a múltból érték volt: tetőt, pillérsort, szarufát, gerendát, födémet,
feszítőművet, kicsiny ablakot. Megtartottam a nehéz tömeget, a robosztus, zömök, múltat idéző suttogó falakat. Megtartottam a jobbágyok sajgó jajszavát!
De a széllel most új érték is repült ide be. Egy kis mese a jövőnek, hogy milyen volt a ma embere. Könnyed, finom, művelt, egekbe törtető. Kacér önálló,
és mind különböző. E formák élnek a térben, anélkül hogy bántanák azt. Sőt a tereket összenyítván teszik igazán láthatóvá, az épület lélegzetelállító
terei. A társadalom ma sokkal szabadabb, s tisztelve a kort, s a múltat, nyugodt szívvel vállalhatod magadat. A tisztelet fontos és remélem újabb
háromszáz év múlva is megmarad. Akkor láthatja majd az ember, hogy jelen gondolatomból mi az, ami enyészetté vált , és mi az, ami maradt!

Tervezők: 
  • гастроэнтерология в Ассуте
  • гепатология в Ассуте
  • гематология в Ассуте
  • гинекология в Ассуте
  • гинекологическая хирургия в Ассуте
  • искусственное оплодотворение в Ассуте
  • кардиология в Ассуте
  • кардиохирургия в Ассуте
  • нейрохирургия в Ассуте
  • онкология в Ассуте