kondor architects

C.S.Ő. Építésziroda Kft.

Kalocsa Város Önkormányzata 2007. májusában kereste meg irodánkat azzal a felkéréssel, hogy tervezzük meg a Kalocsa 1060/3, 1060/4, 1060/5. hrsz.-ú ingatlanukra egy az általuk elképzelt paraméterekkel rendelkező műjégpályát és többfunkciós sportcsarnokot, a hozzá tartozó szociális blokkal és gépészeti helyiséggel. A telek alapterülete 10222,00 m2. A villamos energia A meglévő hálózatról, annak bekötési bővítésével biztosítható. Gázigény nincs. Az ingatlan tüzivíz igénye meglévő hálózatról (100 méteren belüli tűzcsapokról) biztosított. Az ingatlan ivóvízellátása meglévő hálózatról biztosított. Az épületben keletkező szennyvíz elvezetése meglévő hálózatra való csatlakozással történik. A csapadékvíz elvezetése a tetőkön összegyűlt csapadékvizeknél zárt drain rendszeren keresztül a telek keleti vonalán húzódó esővíz elvezető árokba történik, a terepszintre hulló csapadékvizet részben telken belül elszikkasztjuk, részben megfelelő lejtés kialakításával elvezetjük. A telekre történő be és kihajtó felületek nem változtak. Az épületet a Szakközépiskola átkötő folyosóján keresztül lehet megközelíteni.

műjégpálya elhelyezését, a szabadon álló beépítési mód, a tűz -és villamos rendészeti előírások, védőtávolságok és a meglévő műtárgyakhoz való igazodás szerint alakítottuk ki.
Az épület külső megjelenése egy letisztult szerkezeti alapformákat tükröző világosszürke színű doboz, mely az udvar felöli oldalon felnyílik, és egy konzolos előtetőben végződik. A csarnok tömegét a főtartóknál kívülről, a burkolatra elhelyezett sötétszürke bordák tagolják. A véghomlokzatoknál levő bordák burkolatai átbuknak a véghomlokzatra, jelölve ezzel a tartólábakat.
A csarnok szerkezete egyszerű. Egyrészt áll a pontalapokat összefogó vasbeton talpgerendákból, és vasbeton lemezből és egy statikailag méretezett acél keretből acél szelemenekkel kialakított tetőszerkezetből. A falszerkezet hőszigetelt Lindab falkazettákból (RAL 7037, sötétszürke) ill. Lindab Monowall burkolatból áll, világosszürke színben (MT133). A tetőszerkezet fedése hőszigetelt Lindab Glamet tetőkazettákból áll, világosszürke színben (MT133).
Az épület nyugati homlokzatán 5 db statikailag méretezett - toló, acélszerkezetű üvegezett, 640/640 cm méretű - kapu található melyek a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően 20 másodpercen belül mindkét oldalról nyithatóak kell, hogy legyenek, valamint északról 2, délről 1 db kétszárnyú 275/300, üvegborítású ajtó található melyek a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően 20 másodpercen belül mindkét oldalról nyithatóak kell, hogy legyenek. A madarak bejutása ellen Dirix fémhálós védelmet terveztünk. Az acél tartószerkezetet 80-100 mikrogrammos fedő – alapozó festéssel látjuk el. A tűzvédelmi leírásban szereplő tartószerkezeti elemek az ott meghatározott tűzállósági határértékkel bíró festést kell, hogy kapják. A csarnok aljzata simított beton aljzat (statikus terv szerint, a talajmechanikai tulajdonságokat figyelembe véve), melyre az időszaktól függően más-más burkolat kerül (téli időszakban a jégpálya területén jég, körülötte 1 cm vastag gumipadló, a nyári időszakban táblás parkettaburkolat).
Burkolt felületek: Az csarnok jégpályaként kijelölt területén +40 cm-es sávban hőszigetelésre kerülő 10 cm vastag hűtőbeton, míg azon kívül normál beton lesz a burkolat alapja. Az alkalmazott burkolat időszakosan változik, cserélődik. A téli időszakban a jégpálya területén jég, körülötte 1 cm vastag gumipadló, a nyári időszakban táblás parkettaburkolat lesz. A vizeshelyiségekben felszedhető, 1 cm vastag gumipadló, míg a gépészeti térben önterülő ipari padló kerül kialakításra. Az épület körül, az udvari részén Viacolor betonburkolat kerül.

Tervezők: 
  • гастроэнтерология в Ассуте
  • гепатология в Ассуте
  • гематология в Ассуте
  • гинекология в Ассуте
  • гинекологическая хирургия в Ассуте
  • искусственное оплодотворение в Ассуте
  • кардиология в Ассуте
  • кардиохирургия в Ассуте
  • нейрохирургия в Ассуте
  • онкология в Ассуте