kondor architects

C.S.Ő. Építésziroda Kft.

A külső érsekkert 1962-es rekonstrukciós munkálataival összhangban, a 10 évvel korábban megépített szökőkút mellé az ott álló platánfák árnyékába egy „Platán” nevű presszót építettek. Ez az épület az 1990-es évek elejéig aktívan működött, de 1994-re tönkrement és bezárt. Mára elbontották az épületet.
Koncepciónkban egy olyan kulturális rendezvényközpontot kívánunk létrehozni a helyén, mely Kalocsa Városa számára természeti környezetben biztosítja a kulturált szórakozás lehetőségeit. A benne kialakított helyiségek multifunkcionális jellegének köszönhetően az épület szerteágazó lehetőséget biztosít a különböző programok, így kiállítások, előadások, konferenciák, szerzői estek, stb….(mellékelt programterv szerint) befogadására. A belső térstruktúrában két multifunkcionális tér egy büfé, recepció és szociális blokkok vannak kialakítva, míg külső tereiben egy fedett nyitott terasz, mint kültéri kiállító tér csatlakozik a benti funkciókhoz.

Mint azt már a korábbi, érsekkerti archív térképen és fotón láthattuk, az érsekkertben ma megtalálható szökőkút helyén valaha egy tó lehetett. Ennek történeti utalása egyedül a fellelt térkép. A mai szökőkút műszaki állapota rossz. A beton medence éppúgy, mint a szökőkút gépészete elavult, rossz minőségű anyagokból készült és esztétikailag sem éri el azt a színvonalat, mely vonzerőt jelentene az idelátogató turisták és helybéliek számára. Tervünkben a rendezvényközpont terveivel összhangban egy olyan szökőkutat terveztünk, melynek formai alakulása, vizuális megjelenése, felhasznált anyagainak és szerkezeteinek minősége a mai kor elvárásainak megfelelő szinten és térbe illeszkedő architektúrával egészíti ki a park nyújtotta adottságokat. A világos bézs csiszolt fagyálló mészkő burkolat, mint egy hullám bukik ki a vízfelületből és ad lehetőséget a talajból feltörő vízjáték által egy kis játékra.

Az épületet és a szökőkutat egy egységben kezelve, úgy formáltuk az építészeti tömegképzést, hogy a megrendelő által kiírt helységprogram mérete ellenére, egy kis léptékű, pavilonszerű épületet kapjunk, mely saját természeti környezetével harmonikus párbeszédbe kerül. Ebből az okból kifolyólag, a kagylószerűen megfogalmazott új szökőkútmedence fölé beúsztatott épület kontúr nem tűnik egyébnek, mint a vízfelületen átnyúló könnyűszerkezetes hídnak. A híd hártyaszerű megfogalmazása részben eltakarja a mögötte húzódó áttört, fő funkciókat magába rejtő vakolt fehér tömeget, másrészt felvezet a bejárathoz. Az épület koncepcionális rendszere két egymással szoros kontaktusban álló, mégis jól elkülöníthető építészeti tömegből épül fel. Az egyik, fehér vakolt felülettel a fő funkcionális elemeket és azok kiszolgáló tereit rejti magába, a másik faburkolatú és szerkezetű rész, kagylóformában burkolja - öleli körbe, s teszi sejtelmesen takarttá a főtömeget. A fehéren szikrázó főtömeg, hol elrejtőzik ebben a héjban, hol kibújik belőle. A két tömegrész között a hátsó nyugati oldalon egy vékony üveg bevilágító sáv választja el a két elemet egymástól, míg a keleti oldalon egy fedett/nyitott kiállító és rendezvényterasz tömegek közé befeszülő ponyvavilága biztosítja az élettel teli folyamatosan változó, mégis mindig azonos rendszerben működő kapcsolatot.Az Érsekkert bejárata irányából közelítve az épületegyütteshez, a víz alól felbukkanó kőlemez felületéről vízoszlopok szöknek a magasba, szabályozott rendszertelenségükkel szórakoztatva az itt játszó, melegtől tikkadt gyermekeket. A híd mögött húzódó rendezvényterasz árnyékos kikapcsolódási lehetőséget biztosít. A főtömeget körülvevő fa héjszerkezet előröl nagyfelületen nyitott, míg a hátsó front irányából közelítve, zártságát karcsú bevezető sávok bontják. Az épület mögött gazdasági udvar található.Az épület belső felosztásában két egymástól mobilfallal elválasztható, többfunkciós kiállító, előadó és rendezvénytér van. Kiszolgáló felületként ruhatár, recepció, vizesblokkok raktárak és egy büfé található az épületben.

  • гастроэнтерология в Ассуте
  • гепатология в Ассуте
  • гематология в Ассуте
  • гинекология в Ассуте
  • гинекологическая хирургия в Ассуте
  • искусственное оплодотворение в Ассуте
  • кардиология в Ассуте
  • кардиохирургия в Ассуте
  • нейрохирургия в Ассуте
  • онкология в Ассуте