kondor architects

C.S.Ő. Építésziroda Kft.

A terület jelenleg, mint parkoló funkcionál. Fa nélküli, kopár terület. Infrastrukturális kiépítettség, ill. a funkcióhoz illeszkedő, szerkezeti, technológiai, esztétikai kialakítás nincs. A faluban a telken oldották meg a szelektív hulladékgyűjtők elhelyezését, de további telepítési kérdéseikkel nem foglalkoztak, így ezek rendezetlen képe fogadja a településre érkezőket.Az önkormányzat által elképzelt fejlesztés során a projekt megvalósításával létrejön a település kapuja, melyben találkozik az általános turisztikai célokat is kiszolgáló parkoló és szociális funkció, valamint a zarándokút részeként megfogalmazott pihenőhely, mely a zarándok lépcsőre és a Mecseki szentek emlékhelyére vezet.A jelenleg kis terület parkosítást kap, a villamos légvezetékek a föld alá kerülnek, a hulladéktárolók, pedig vizuális takarást kapnak.

Az Óbányára érkező zarándokok és turisták számára, a település kapujaként is szolgáló pihenőhely, egy esztétikus környezetet biztosít az érkezés és a megpihenés élményének pozitív biztosítására. A település irányába továbbhaladók egy parkosított, kellemes környezetben tehetik le gépjárműveiket, elégíthetik ki tisztálkodási igényeiket az esetlegesen hosszú utazás után és indulhatnak immáron megtisztulva a gépjárműforgalomtól mentes óbányai főutcán feltárni a település rejtekeit és a mögötte húzódó természeti tájat, völgykatlanokat és hegycsúcsokat. A Zarándokútvonal részeként megvalósított fogadóépület/pihenőház maga, összeépítve a patakot áthidaló felújított híddal, lehetőséget biztosít az ide érkező zarándokok számára, egy kis megpihenésre, megtisztulásra, gondolati feltöltődésre, ill. átszellemülésre, mielőtt nekiindulnak a Zarándoklépcsőn keresztül eljutni a hegy tetején elhelyezett emlékezeti térbe.

A fogadóépületben, villamos fogadó, férfi – női (akadálymentes) vizesblokk és különálló ivókút került elhelyezésre. Az épület által lehatárolt tér egyben lehetőséget nyújt azon fatáblák mintaszerű elhelyezésére, melyeket az ideérkező zarándokok magukhoz vesznek, és egy-egy gondolatot ráírva (vésve) felviszik a hegy tetején elhelyezett emlékfalra. Ezekből a falapokra vetett gondolatokból ölt formát és teljesedik ki a hegytetőn álló emlékhely testi és szellemi egysége.

Maga az épület fa szerkezettel és fa palló burkolattal bír, tartószerkezeti kialakításában egy helyütt statikailag méretezett ragasztott fatartót, az alaptestekre történő felüléseknél pedig acél kapcsolati elemeket terveztünk be. Az épület fedése enyhe lejtésű fémlemez fedés. A mosdóterek mennyezetig mosható kerámiaburkolatot kapnak, padozatuk csúszásmentes greslap.

A parkosítás során tömör fa tömbökből padokat helyeztünk el, a járdaként kijelölt felületek telített fapalló burkolatot kapnak, a parkoló felületek zúzottkő aljzatot kapnak. A zöldfelületek a parkosítás során háromszintű növénytelepítést kapnak őshonos növényfajtákból.

A szelektív hulladékgyűjtők elemeit egy tömör gerendafalból kialakított térinstalláció mögé rejtettük. Az installáció térbe nyomott nyelve egyrészt fogadó tábla másrészt forgalmat és figyelmet terelő tömeg, a visszahúzott felvastagodó része pedig maga a szelektív hulladékgyűjtő tárolók rejteke. Az egyéb hulladékok befogadására, kisebb utcabútor méretű hulladéktárolókat tettünk a pihenőhelyek mellé.

  • гастроэнтерология в Ассуте
  • гепатология в Ассуте
  • гематология в Ассуте
  • гинекология в Ассуте
  • гинекологическая хирургия в Ассуте
  • искусственное оплодотворение в Ассуте
  • кардиология в Ассуте
  • кардиохирургия в Ассуте
  • нейрохирургия в Ассуте
  • онкология в Ассуте