kondor architects

C.S.Ő. Építésziroda Kft.

Óbánya népművészete, hagyományai igen figyelemreméltóak. Egykor a fazekasság jelentette szinte az egyetlen megélhetési lehetőséget a falu lakói számára, apáról fiúra szállt a mesterség, akik különböző vásárokon kínálták portékáikat. A helyi fazekasok által készített világosbarna, zöldmázas, dús mintázatú, csipkézett szélű, karcolt edények már a kezdetektől messze földön nagy hírnévnek örvendtek. Az óbányai fazekasság a két világháború között virágzott igazán, amikor is 10-15 fazekas űzte egyszerre bravúros hozzáértéssel e mesterséget. Napjainkban a Keszler és a (Kiváló Népi Iparművész, valamint Népművészet Mestere ősökkel is büszkélkedhető) Teimel családok foglalkoznak fazekassággal. A nagy múltú kézművesipari tevékenység jövőbemutató fejlesztését tűzte ki célul Óbánya Község Önkormányzata, mikor a kortárs fazekasság egy bölcsőjét kívánta megvalósítani e projekt keretén belül. A hajdan volt és ma is működő fazekas iparművész családok mai generációja számára ad helyet az újonnan tervezett kézműves ház és kiállító tér.

A tervezés megkezdése előtt elbontásra került épület helyi műemléki védettséget élvezett, a népi építészet sajátságos jegyeivel. Az idők során olyan nagymértékben rongálódott mind a tetőszerkezet mind pedig a falszerkezet, hogy a bontás már elkerülhetetlen volt. Az épületről előzetesen részleges fotó dokumentáció és felmérési terv is készült melyből lehet következtetni az eredeti állapotra. Oldalhatáron álló, földszintes nyitott alaprajzú, szimmetrikus nyeregtetővel fedett. Szerkezeti kialakításai, és a felhasznált anyagok hagyományosak, a fotó dokumentációról részben beazonosíthatók. A hiányos dokumentáció miatt a teljes rekonstrukció gondolatát elvetve, egy az alapokból kiinduló épület terveztünk, mely megfelel a kor elvárásainak. Az alaprajzi kontúrok és a tető geometriáját megtartva a felhasznált anyagokat és szerkezeteket korszerűre cserélve egy olyan kézműves házat akartunk létrehozni mely drasztikusan nem emelkedik ki, az utcaképből mégis felhívja magára a figyelmet. A figyelem felkeltés jelen esetben azért fontos, mert a műhely funkción kívül egy kiállítótér is helyet kapott ahol az érdeklődők megvásárolhatják az elkészült tárgyakat, ezzel segítve az épület és a kézművesség fenntartását. Másodlagos szempont, amiért a homlokzat és felvezetett bejárat eltér a hagyományostól a csoportos foglalkozások megtartásának lehetősége. Gyerekek, és mozgássérültek egyaránt tudják használni az épület összes funkcióját, akár 10-15 fős csoportokban is. Ezek foglalkozások és táborok jelenleg is elterjedtek a térségben, amelyet kihasználva egy könnyen felismerhető és egyedi kézműves házzal növelhető a falu vonzereje.

Tervezési program

A tervezési feladat meghatározó célja egy olyan alkotóház létrehozása melyben egyszerre tud működni a művészeti tárgyak elkészítése és kiállítása. Az eredeti mára már lebontott épület külső kontúrjainak megtartásával, egy könnyen felismerhető, de a falu utcaképéből nem kiugró épületet terveztünk. 3 fő részre osztható az épület. A bejárattal közvetlen kapcsolatban helyezkedik el a kiállító és vásárló tér, ehhez egy közlekedőre felfűzve kapcsolódnak a gépészeti terek és az akadálymentes mosdó. Ezt követően az alkotótér található, mely közvetlen teraszkapcsolattal rendelkezik, így esetenként a csoportos foglalkozások a kertben is lebonyolíthatók. Az eredeti terepszinttől mért +60cm-es padlószintet +40cm re csökkentettük a jobb akadálymentes megközelítés, és a nagyobb belmagasság elérése miatt. Teljes zárófödémet az épületbe nem terveztünk, csak a gépészeti terek és vizesblokk felett található könnyűszerkezetes mennyezet. Ez az üres tetőtér így több légteret biztosít az alkotóknak, de ha szükséges, a későbbiekben a függőleges szerkezetek kialakítása lehetővé teszi a tetőtér beépítését és hasznosítását. Az utcai homlokzat függőleges osztását egyrészt, a kiállítótér nyílászáróinak árnyékolása, másrészt pedig a lehetséges látogatók figyelemfelkeltése indokolja. Ezt erősíti a festett beton felvezetés melyen a kézműves ház logója és az információs táblák helyezkednek el. Ezek a vízszintes elhelyezkedés miatt csak az épület közvetlen közelében olvashatók, nem rontva különböző táblákkal, a meglévő utcaképet.

Építészeti kialakítás:

Az épület kialakítása, anyaghasználata, szerkezeti megoldásai a jelen kor előírásainak felelnek meg. Az alapozás vasbeton lemez a teherhordó szerkezetek alatt sávalap és az üres fedélszék miatt szükséges erősítő pillérek alatt kiszélesített sávalappal készül. Az oldalhatároló főfalak PTH 30-as vázkerámia téglából készülnek 10 cm-es külső oldali kőzetgyapot hőszigeteléssel, míg a 25 / 25 cm keresztmetszetű vasbeton erősítőpillérek 5cm-es kiegészítő hőszigeteléssel készülnek. Az üres fedélszék szarufái minden állásban fogópárral vannak megerősítve és 25cm-es összetett vastagságú ásványgyapot hőszigeteléssel vannak ellátva. Belső válaszfalai PTH 12 cm válaszfaltéglából és könnyűszerkezetes lefedéssel készülnek. A homlokzatokon található árnyékolók anyaga fehérre festett kezelt fa, mely szín azonos a vakolat szintén fehér színével. A tetőcserép kerámia, matt fekete színű melybe észrevétlenül lehet integrálni az energiaellátás egy részét biztosító photovoltaikus cserepeket melyek a kemencék es egyéb elektromos eszközök energiaellátását egészítik ki. A felvezetés beton tömbje, az előtetető kerete és az árnyékolókat tartó keret anyagában zöldre festett csiszolt beton. Az anyagválasztást indokolja az időtállóság és alaktartósság. Emellett részben teljesíti azt a célt, hogy az emberek figyelmét felkeltse és minél jobban először az épületre, majd a benne folyó művészeti tevékenységre fordítja. A telek végében lévő támfalba rejtett pince hátsó része beomlott, maga a támfal részben összedőlt. A projekt és az ingatlan biztonságos működése érdekében a pincét eltömedékeltük a támfalat pedig újraépítettük. Az épület nyugati oldalát egy beton lábazatú fehérre festett áttört fa palló kerítéssel zártuk le.

Akadálymentesítés:

A tervezési koncepció alapján a teljes épület akadálymentesen használható:
- A főbejárat illetve a helyiség bejáratai akadálymentesen vannak kialakítva toló, harmonika illetve 100 cm széles (90 cm szabad tokbelméretű) ajtókkal, valamint a külső járdaszinttől ~1cm-nél nem magasabb belső padlószinttel és küszöbmentes kialakítással.
- A főbejárat megközelítése talajon fekvő (4,82%-os) rámpán keresztül történik.
- A főbejárat mellett akadálymentes mosdót alakítottunk ki, a szükséges berendezésekkel felszerelve.
- Az eltolható terasz ajtó és a tervezett padlószint között max.: 1cm küszöb kerül beépítésre,
- A terasz a padlószinttől -1cm szinteltolással kerül kialakításra.
- Az akadálymentesítéssel kapcsolatos részleteket a szakági terv tartalmazza.

Tervezők: 
  • гастроэнтерология в Ассуте
  • гепатология в Ассуте
  • гематология в Ассуте
  • гинекология в Ассуте
  • гинекологическая хирургия в Ассуте
  • искусственное оплодотворение в Ассуте
  • кардиология в Ассуте
  • кардиохирургия в Ассуте
  • нейрохирургия в Ассуте
  • онкология в Ассуте