kondor architects

C.S.Ő. Építésziroda Kft.

Előzmények, jelenlegi állapot

A Civil Közösségek Házának újjáépítése a Pécs-Sophianae Világörökség pályázat keretein belül valósult meg műemléki rekonstrukció és átalakítás formájában, mely munkálatokat 2006 őszén fejeztek be. Az épület a felújítás és átépítés után megőrizte eredeti funkcióját, de egy sokkal jobban használható térszerkezeti felosztást kapott. A főépület hátsó udvari szárnyának tetőterét nem építették be, csak a szerkezeteket készítették elő (lépcső, aljzat), a későbbi beépítés lehetőségét biztosítva.
A Civil Közösségek Háza főépületének utcai szárnya, valamint a telek műemléki védelem alatt áll.
Az udvari épületszárny földszintjén 60 cm-es szintkülönbség van a jelenlegi irodák és a lépcsőház – vizesblokk funkcionális egység között.
Az épület udvari szárnyának főbejárata akadálymentesen nem használható. Jelenleg az épület tetőtere nincs beépítve, hőszigeletlen a tetőszerkezet. A tető félnyereg tetőidomú, egy állószékes szerkezetű, a padlástér bevilágításáról, szellőztetéséről kisméretű tetősíkablakok gondoskodnak.

Az udvari épületszárny megközelítése most nagy meredekségű tereplejtőn keresztül, részben kőburkolatú, részben kavicsoltbeton lapburkolatú úton oldható meg.

Tervezett kialakítás

1. Tervezési program

A tervezési feladat meghatározó eleme egy olyan zárt rendezvényterem megalkotása, amelyet mozgásukban korlátozott emberek is tudnak csoportosan használni, emellett természetesen a már meglévő funkcióknak is tovább kell tudni üzemelni, mind a kivitelezési munkálatok alatt, mind a későbbiekben. Az épületben ehhez biztosítani kell egy akadálymentesen megközelíthető, és használható termet, és hozzákapcsolódó illemhelyet is.
Ennek legkézenfekvőbb megoldása a jelenlegi funkciók átszervezésével oldható meg: a jelenleg földszinten működő irodák átcsoportosításával a földszinten felszabaduló tér ad majd helyet a rendezvényteremnek.
A tervezési koncepció kialakítása során törekedtünk a kert oly mértékű rendezésére, hogy az udvari szárny megközelítési lehetőségei a jelenleginél jobbak legyenek, valamint építészeti célunk az udvari szárny bejáratának kihangsúlyozása, a tömegforma és a nyílászárók rendezése.
Az épületrész akadálymentes megközelítését a meglévő geometriai adottságok javítása mellett is, csak a bejárati kapualjban elhelyezett hívócsengő (kaputelefon) segítségével lehet megoldani. Hívásra az épületüzemeltető személyzet egyik tagja segít feljutni a talajra fektetett rámpán.
A tervezési feladat másik része a tetőtér beépítése, ahol egy Zöld Iroda, egy nagyobb méretű tárgyaló-iroda – ezek a lent megszűnő irodák kiváltására készülnek -, nemenkénti 1-1 vizesblokkal, valamint 3 eset szoba (Co-working room) kap még helyet szobánként 1-1 mosdóhelyiséggel.
A költséghatékonyság és az újrahasznosítás jegyében a kibontott külső és belső nyílászárók egy részét áthelyeztük, hiszen ezek a 2006-os felújítási munkák során lettek beépítve, jó állapotúak. Ugyanígy hasznosítani kívánjuk az épület átalakított irodatereiben található laminált padlóburkolatot, a vizeshelyiségek jó állapotú és roncsolásmentesen bontható elemeit, a radiátorokat, a világító testeket és a nyílászáró szerkezeteket!
Az épület a korábbi felújítás során nyugati és déli oldalán hőszigetelve lett, északi oldala ezen beruházás keretében, belső oldalról kerül hőszigetelésre a tetőtérben.

Építészeti kialakítás:

Az épület hátsó szárnyának funkcionális felosztását meg kellett változtatni, mert a jelenlegi „akadálymente” bejárat a lépcsőháznál nem nem tölti be akadálymentesítési szerepkörét a felsőbb (nyugati) részeken, hiszen azok 60 cm-rel feljebb vannak.
A fő koncepció az akadálymentes előadóteremnek és bejáratának funkcionálisan jó elhelyezése volt, a szükséges akadálymentes vizesblokk kialakításával. Hogy a funkcionális szervezés az épületben ne szakadjon szét, a lépcső mellett kapott helyet a bejárat a kiszolgáló funkciókkal, az előadótér pedig az épület hátsó nyugodt térrészében lett kialakítva. A lépcső melletti korábbi bejárat szintén akadálymentes kialakítást kapott melyen keresztül megközelíthetőek az épület szintben eltolt, elülső egységei.
A tetőtér jobb kihasználhatósága érdekében az állószékeket, acél keretszerkezettel váltjuk ki, a statikai tervek szerint, hasznosítva a korábban beépített acél pilléreket is.
A földszinti irodáknak új helyet kellett találni, erre alkalmas volt a tetőtér. Az egyik irodát nagyobb térnek alakítottuk ki, s a jobb használhatóság érdekében a tető síkját felnyitottuk egy nagyméretű „álló tetőablakkal”. Az irodák mellett teakonyha-társalgó lett elhelyezve, amely egy légtérben van a közlekedővel a térérzet kitágítása érdekében. A közlekedő megvilágítását, illetve szellőztetésének fokozását hosszútávon a tető gerincéhez közel elhelyezett, tetősík bevilágító ablakokkal kívánjuk megoldani, így az átalakítás keretein belül a tűzoltó szakhatóság által kötelezően előírt gépi mozgatással bíró füstelvezető tetőablakokat helyeztünk el.
A lépcső másik oldalán kapott helyett a kétnemű WC-blokk csoport, mellettük pedig 3 eset szoba a korábbiakban ismertetett módon kialakítva.
A hátsó épületszárny tömegének megmozgatásánál fő szempont volt az eredeti egyszerű forma a szükséges újabb elemek egyszerű formákkal (felületekkel) történő kiegészítése.
Ehhez az elgondoláshoz igazodik a tereplejtőt kísérő új talajonfekvő rámpa vonalvezetése is, az eredeti anyaghoz igazodó anyaghasználattal bír. Majd ez a felvezetés, egy könnyűszerkezetes fallá alakulva átfordul előtetőként, és a fal síkján fut tovább az eltolható árnyékoló/biztonsági spalettaszerkezet sínrendszereként. Ezzel a rendszerrel igyekeztünk finoman besimulni az értékes kert fái közé, s kényelmesebbé tenni a hátsó épületszárny és a történeti kert megközelítését.

3. Akadálymentesítés:

A tervezési koncepció alapján az alsó szint konferenciaterme akadálymentesen használható:
- A külső, nagy meredekségű udvaron a lehetőségekhez mérten minél kedvezőbb tereplejtésű járdát alakítottunk ki.
- Mivel egyedül nem minden mozgásában akadályozott ember képes felmenni a tereplejtésen, ezért a bejárat mellett egy csengőt helyeztünk el, amellyel szükség esetén az épületben dolgozó személyzet hívható le, aki tud segíteni a feljutásban.
- A főbejárat illetve a helyiség bejáratai akadálymentesen vannak kialakítva aszimmetrikus duplaszárnyú ajtókkal, valamint a külső járdaszinttől ~1cm-nél nem magasabb belső padlószinttel és küszöbmentes kialakítással.
- A főbejárat mellett akadálymentes mosdót alakítottunk ki, a szükséges berendezésekkel felszerelve.
- Az eredeti bejárat is akadálymentesítésre került melyen keresztül megközelíthető az épület szintben eltolt szakasza is.
- Az akadálymentesítéssel kapcsolatos részleteket a szakági tervek tartalmazzák.

  • гастроэнтерология в Ассуте
  • гепатология в Ассуте
  • гематология в Ассуте
  • гинекология в Ассуте
  • гинекологическая хирургия в Ассуте
  • искусственное оплодотворение в Ассуте
  • кардиология в Ассуте
  • кардиохирургия в Ассуте
  • нейрохирургия в Ассуте
  • онкология в Ассуте