kondor architects

C.S.Ő. Építésziroda Kft.

Az építési helyszín: Pécs, Márton u. 2. Hrsz.:16522. Az ingatlan két egymás mellett lévő telek (hrsz.:16522. és 16523.) összevonásából alakult ki. Elhelyezkedése saroktelek, melyet keletről a Könyök utca, délről pedig az Alsóhavi út keretez.

A Márton utcai telkek Pécs jelenlegi belvárosának határán helyezkednek el. Az épített környezet teljesen széteső stílusképet mutat. Ahány ház, annyi kor, annyi egyéniség. Az ingatlanunk közvetlen szomszédságában, a Könyök utca túloldalán egy magas színvonalú, jelentős értékréteget képviselő barokkos homlokzatú épület található. Az általam tervezett új épület, mint a jelenkor építészeti lenyomata, kapuként kíván szolgálni, a Könyök utca kezdetén. A két építészeti réteg (jelenkor-barokk) olyan fogadó térelemként fogja közre a könyökutca kitorkollását, mely méltó fogadása a sétáló utcából érkező járókelőknek. A sétáló utca jövőbeni meghosszabbításával, és az EKF programok esetlegesen megépülő középületeivel olyan intenzitású forgalom jön létre a környéken, mely indokolttá teszi egy szolgáltató ház telepítését. Ebből kifolyólag a teleksor sétálóutca felől eső végén, egy közéleti funkcióknak helyet adó épületrészt terveztünk, míg a belső udvar emeleti részei már jóval visszahúzottabb, intimebb területen vannak, így ott lakásokat helyeztem el. Az épület tömegelrendezése is ezt a funkciósorolást követi. A belvárosi környezet jellemző beépítési módja a zártsorú udvari szárnyas és a zártsorú keretes beépítés, melyből a keretes beépítést választottam, előnyösebb téralakítási és tájolási rendszere miatt.
Tervemben egy olyan keretes beépítést készítettem, mely beépítés belsőudvarának, határoló térfalai nemcsak összefogják az épületet, de fel is nyílnak az udvar befogadó irányából. Az intimebb lakózóna felőli részek zárt homlokzatot, míg a közéleti funkció felől eső végződések teljesen felszabadított konzolosan semmibe vesző tömeget kapnak. A sétáló utca felőli konzolos felnyitás nemcsak tágasabbá teszi a könyök utca megközelítését, de perspektívikus vonzerőként is hat a sétáló utca felől érkezőre. Az egységes tömegkezelés tömbszerűvé teszi az új építészeti réteget, mely összefogottságával előre mutató egységes értékként rétegződik le a város életébe.
A saroktelek megengedett beépíthetősége 70 %, melyből nem egészen 62%-ot használtam ki. A telek beépítése zártsorú keretes, mely keret a könyök utca és az Alsóhavi út sarkán felnyílik. Így a földszinten kialakuló tér kitárul, és a Könyök utca bevezető szakaszát kiszélesíti. Az első szinten az épület visszazár a telekhatárra, így utalva a Könyök utca eredeti kontúrjára.
A belső oldali homlokzatok, ill. épületszárnyak nem a hangos-zajos utcára, hanem a nyugodt, belső udvarra néznek. A keretes beépítésnek köszönhetően az épület mögötti nyúlványszerű kert, teljes keresztmetszetében zöldfelületként működik.
A tervezett épület „felnyíló-tömb” formája meghatározó és egyben igen karakteres tömegkialakítást tesz lehetővé. A nagy homlokzati felületek utca felőli felnyitása a benne rejlő funkció közéletiségét szimbolizálja. A tervezett épület tiszta arányrendszerrel lendületesen szerkesztett vonalvezetéssel, homlokzati síkváltásokkal tagolt tömeggel készül. Az épület magastetős kialakítású. Az épület tömegalakítása visszafogott egyszerű elemekkel tarkított. A tömegalakításnál figyelembe vettük az épület méreteit, és a belváros terjeszkedésének magas színvonalú építészeti elvárásait.

Tervezők: 
Kategória: 
  • гастроэнтерология в Ассуте
  • гепатология в Ассуте
  • гематология в Ассуте
  • гинекология в Ассуте
  • гинекологическая хирургия в Ассуте
  • искусственное оплодотворение в Ассуте
  • кардиология в Ассуте
  • кардиохирургия в Ассуте
  • нейрохирургия в Ассуте
  • онкология в Ассуте