kondor architects

C.S.Ő. Építésziroda Kft.

Az épület egy több ütemben elkészülő óvoda és bölcsőde komplexumként épült. Később alakult át jelenlegi funkciójára, a bölcsődére és kisegítő iskolára. Ebben a felújítási körben a kisegítő iskola kiköltöztetésével lehetőség nyílik arra, hogy a bölcsőde ismét az egész épületet kihasználhassa. Az eredeti rendeltetés miatt erre különösen alkalmas, hiszen lényegében visszaalakításról van szó. Ezért a tervezett kialakítás elsődleges célja egy jól működő kibővített bölcsőde létrehozása, vagyis a visszakapott terek minőségi funkciókkal megtöltése.

z épület tartószerkezetei az attika fal és lapostető kivételével jó állapotban vannak. A lapostető még a felújítás után sem tudta hibátlanul ellátni feladatát, ezért az egyeztetések során magastető kilakítása mellett döntött a megbízó és a tervezők. A külső és belső padlóburkolatok állapota nem túl jó. Sok helyen sérült, vagy hiányos a padló. A nyílászárók előregedettek, némelyikük használhatatlan. A teljes csere nem lehetséges, ezért a javítást és a részleges cserét tartjuk kivitelezhetőnek.
Fontos szempontként az energetikai korszerűsítés is felmerült, magába foglalva a fűtési rendszer vizsgálatát, homlokzati hőszigetelés alkalmazását, és egy új kazán beépítését.
Az építés idején hatályos jogszabályok előírták a gyermekszobák és játszó teraszok talajszinthez képest 30cm-es kiemelését, mára ez idejétmúlttá vált, ezért az udvar részleges feltöltése mellett döntöttünk. A teraszok előtt 4-5 méter széles, terasz szintjéhez képest 2cm-rel alacsonyabb megemelt sávot hoztunk létre, ami később a kerítés felé 5%-os lejtéssel erszkedik vissza a jelenlegi szintre.
Az épület kiemelése az akadálymentességre is kellemetlen hatással van. A jelenleg kilakított rámpák szabálytalanok és használhatatlanok.

A belső átalakítás során igyekeztünk minnél többet megvalósítani a bölcsődék tervezési előírásaiból, de a meglévő, és alapvetően jól működő egységek átszabása több hátránnyal járt volna mint előnnyel, ezért inkább a meglévő rendszer használhatóbbá tételét és kiegészítését tűztük ki célként. Ennek keretében az előtér melletti vizesblokkot és takarító szertárat összevontuk, és egy akadálymentes vizesblokká alakítottuk, ahol a takarító szertár lezárható szekrényben kap helyet. Kedvezőtlen kialakítása miatt átalakítotuk a fürösztő helyiséget, ahonnan eddig csak a gyermekszobán keresztül lehetett átjutni a gazdasági részbe, vagy a konyhába. Az így megszűnő raktározási felületeket, egy új, sokkal nagyobb helyiség pótolja, ami a folyosóról érhető el. Ezt a raktárat a régi tornaszoba ketté választásával nyertük. Így a másik részben kialakulhatott a női szolgálati öltöző.
A másik gondozási egység az előbbi lemásolásából született. A kisegítő iskola bölcsőde számára használhatatlan helyiségeit elbontottuk, és az előző mintára kialakítottuk az új gondozási egységet. A megszűntett tornaszobát a régen harmadik gondozási egységnek épített szárnyban alakítottuk ki. Itt lehetőség lesz ünnepségek, farsangok összevont megrendezésére is.
A szolgálati teakonyha az irodákkal szemközti raktár felújításával valósul meg, így kicsit közelebb is kerülnek egymáshoz a különböző funkciócsoportok. A szolgálati öltözők és mosdók a létszám nővekedésének megfelelően megújulnak és kibővülnek.

Az egyeztetések során sajnos világossá vált, hogy a lapostető teljes elbontása, és anyagainak elszállítása jelentősen növelné a költségeket más, fontosabb munkák rovására. Ezért csak a részleges elbontáslehetséges, tehát az attika, és a lapostető szélének elbontása. De csak addig, ameddig az új szerkezetek helyigénye szükségessé teszi. Az attika helyére egy megemelt vasbeton koszorú kerül, ami a tetőszerkezetet a lapostető maradványai fölé emeli. Részletes leírását a tartószerkezeti műszaki leírás tartalmazza. A fedélszerkezet kialakítása során, egy olcsón kivitelezhető, de jól működő tető megtervezése volt a cél. Ezért egy alacsony hajlású, LINDAB trapézlemez fedést terveztünk. A minden oldalról kontyolt megoldásra nem lett volna alkalmas a rácsostartós fedélszerkezet, ezért tűzfal végződésűre alakítottuk ki az épületszárnyakat.
A hangsúlyosabb bejáratoknál, mint a gondozási egységek bejárata, az előtetőt maga a tűzfal képzi, egyfajta hullámmá alakulva. Míg a kevésbé hangsúlyos bejáratoknál, mint a konyha, vagy a gazdasági egység bejárta, az előtető csak egy falsíkból kiugró jel.

Tervezők: 
  • гастроэнтерология в Ассуте
  • гепатология в Ассуте
  • гематология в Ассуте
  • гинекология в Ассуте
  • гинекологическая хирургия в Ассуте
  • искусственное оплодотворение в Ассуте
  • кардиология в Ассуте
  • кардиохирургия в Ассуте
  • нейрохирургия в Ассуте
  • онкология в Ассуте