kondor architects

C.S.Ő. Építésziroda Kft.

A meglévő állapot tulajdonképpen egy zöldmezős beruházást sejtet. A környék újonnan kialakuló sokszínű építészete nem meghatározó a stílus vagy a forma szempontjából. A kiírás szerinti épület léptéke a tömegben való illeszkedést is valószerűtlenné teszi. Minden ami kiindulási alapot képez az a pályázatban előírt funkcionális rend, konkrét alapterületi adatok és az időskorú emberek életének szebbé tétele.

Bontási munkák:
Bontási munka a szomszédos ingatlan rendezési terv szerinti úttá alakításából adódik.
Új munkák:
Az új munkálatok gyakorlatilag az épület alapozását, felmenő vízszintes és függőleges szerkezetek, illetve a kitöltő falazatok, továbbá az épület környezetében készítendő támfalak, térburkolatok, zöldfelületek készítését, valamint az összes szakipari munkát foglalja magába.

Az ingatlan beépítését az érvényben lévő rendezési terv rendelkezései, a hatályos jogszabályok, és a szakhatósági egyeztetések szerint készítettük el. Az ingatlanon, egyetlen szabadon álló épülettömböt helyeztünk el, melynek egy zárt, belső átriumos formát választottunk. Ezen tömbön belül kiválóan megoldhatónak bizonyult a három egymással kapcsolatban lévő, de mégis egymástól elkülönülve is működő gondozási egység elhelyezése.
A tervezett épület 4 fő funkció elhelyezésével készül. Ebből három, a különböző gondozási egységeket foglalja magába, míg a negyedik az első három kiegészítő funkcióit tartalmazza. A bejárati előcsarnokból bármely funkció könnyedén, jól átláthatóan, és akadálymentesen megközelíthető. A gondozási egységek mindegyike egy szinten belül van elhelyezve, azaz egyik sem szakadt két részre. Ezzel helyet és munkaerőt spóroltunk. A kiszolgáló funkciók nagyrészt a bejárattól jobra húzódó folyosóról érhetők el, így az irodák, az orvosi rendelő, a könyvtár-olvasó, és az imaterem is. Ennek szerencsés elhelyezése, lehetőséget ad az étteremmel való összenyitásra és így egy nagyobb vallásos esemény (húsvét, karácsony, mindenszentek) megrendezésére is. Az étterem, a lépcsőházak szerencsés elrendezéséből adódóan, bármely egységből könnyedén megközelíthető. Amennyiben pedig külsős rendezvény céljából kiadnák, úgy a belső átrium udvaron keresztül, az épületen belüli egyéb funkciók érintése nélkül is könnyen megközelíthető! A büfé a bejárati előtérben található, de megnyitható a belső udvar felé is.
A gondozási egységek a kiíró által megkívánt funkcionális kapcsolatokkal és egy racionalizált alaprajzzal vannak megoldva. Működésük mind ápolástechnikailag, mind a bentlakók kényelmi szempontjait figyelembe véve jól működik.
Az előírt terekhez pluszként hozzávett beépítés a szobákhoz kapcsolt teraszok, melyek az időskorú járni nehezen tudó, de természetes közegben üldögélni szerető emberek kényelmét szolgálják.
A lépcsőházak biztosítják a függőleges közlekedés lehetőségét az egész épületkomplexumban. Minden egyes épületrésznek külön lépcsőháza van. Elhelyezésük a leg hatékonyabb és leg gazdaságosabb rendszerben történt. Az akadálymentes közlekedés részben a lépcsőfokok kialakításával, részben a két lifttel minden útvonalon megoldott. A lépcsőházak, a tűzvédelmi szempontok figyelembe vételével készültek.
A parkkal körülvett átriumház egyszerre ad lehetőséget a környezettől elzárkózó intim térigényű emberek, és az utca forgatagára kiváncsi emberek számára is a természetben történő időtöltésre.
Az épület tömege a racionális alaprajzi elrendezést tükrözi. Felnyíló bejárat, levegősebb közfunkciós terek és egymás után sorolt lakóegységek ritmikája adja meg a homlokzat és a tömeg játékát, ritmusát. A felhasznált anyagok, mint tégla és vakolat, hosszú távú kis beruházási és karbantartási következményekkel együttjáró, de emberi melegséget sugárzó anyagok. Az üvegkorlát az átláthatóságot biztosítja. A belső burkolatok, hézagmantes, nagy kopásállóságú gumipadlók, különböző színnel és mintázattal! A vizesblokkok csúszásmentes kerámiaburkolatot kapnak. A térburkolatok beton térburkolatok.
A tervezett épület megközelítésénél elsődleges szempont a gyalogosok biztonsága volt. Az autók egy egyirányú belső útvonalon 10 km/h max. sebességgel közelíthetik meg a parkolókat és a bejáratot. A gazdasági bejárat szintén erről a bekötőről de a látogatóktól teljesen leválasztva található az épület dél-keleti oldalán. Az egyirányú belső útvonal lehetőséget biztosít a kereszteződéstől elhúzott és így biztonságos be és kihajtásra, ill a bejárat esetlegesen szükséges közvetlen autós megközelítésére.

Tervezők: 
Kategória: 
  • гастроэнтерология в Ассуте
  • гепатология в Ассуте
  • гематология в Ассуте
  • гинекология в Ассуте
  • гинекологическая хирургия в Ассуте
  • искусственное оплодотворение в Ассуте
  • кардиология в Ассуте
  • кардиохирургия в Ассуте
  • нейрохирургия в Ассуте
  • онкология в Ассуте