kondor architects

C.S.Ő. Építésziroda Kft.

Az ötletpályázat alapvető célja az Egyetem számára átadott Orczy kert, és környezetének revitalizációja volt, a védelem alatt álló épületek, köztéri elemek, természeti környezet értékeinek megőrzésével, az egyetem oktatási és kulturális funkcióihoz szükséges kültéri területek és épületek valamint a közpark környezetrendezésének magas színvonalú, reprezentatív kialakításával.

Ludovika tér:
A reprezentatív felvezetést biztosító Ludovika tér revitalizációjához az 1794-1797 között Petri Bernhard által szentimentális stílusban megépített kert többször kiegészített és módosított változatai közül kiindulási alapnak az 1870-ben és az 1910 évi térképen ábrázolt formát tekintettük, különösen a főépület előtti tér tengelyének visszaállításakor. A szerkesztés során az aktuális szövetbe való illesztést helyeztük előtérbe - kerttörténeti forma új, hangsúlyos pontokhoz alakítva. A kert főtengelyének szerkesztése kapcsolódik a tervezési területen kívül elhelyezkedő SOTE szülészeti egységével, közös rendszerbe foglalva a haza számára nélkülözhetetlen, gyereket szülő anyák, illetve a honvédek kertjét. A gépjárművek főtengelyen való jelenlegi parkolását megszűntetve egy reprezentatív szökőkút sort helyeztünk el a téren, melynek játékosan vezérelt rendszere a Ludovika főbejáratára, ill. az előtte kialakított teresedés magjában álló Névtelen Hősök emlékművére mutat.
A főtengelyre épülő sugárutas szimmetria a leválasztott zöld tömbökben, a meglévő fás növényzethez igazodva feloldódik és különálló kisebb dísztereket hoz létre a már meglévő, ill. a későbbiekben felállítandó emlékművek körül. A mellékutak a Ludovika egyéb funkciót kötik össze (múzeum, belső dísztér, gyalogátkelők, pihenőkertek). A kertek szögletes külső, és íves belső vonalvezetéssel egyszerre történelmi és kortárs jegyekkel is rendelkezik- Kívül tradíció, belülről új, kortárs formálás. A park így nemcsak reprezentációs célt szolgál, hanem az emlékezés, a társadalmi identitás tereit is biztosítja. A gyalogutakkal szabdalt zöldfelületek szélső mezői a Ludovika teret határoló utak felé emelkednek, természetes térfalat adva a kertnek. Egyfelől érzékeltetik történelmi kert vonalvezetését, másfelől megszűrik a külső környezeti zajterheléseket.

Orczy kert:
Az Orczy-kert táj-, és kertépítészeti szempontból legértékesebb része a megmaradt növényanyag és a tó. Akkor tehetünk legtöbbet az értékmentés területén, ha a megváltozott funkcióhoz igazított kert a meglévő növényanyaghoz igazodik. A meglévő növényanyag térformálását kiegészítettük, különösen a telepített új funkciók környezetében.
A parkon belüli közlekedés fő és mellékutakra lett szétválasztva, ill. külön útvonalat biztosítottunk a lovakkal való közlekedésre. A beközlekedési főútvonalak tengelyei a Nagyvárad tér, a Rozgonyi és Illés utca, valamint a Lovarda felőli Korányi S. utcáról indulnak, majd a park belső közlekedési rendszerében oldódnak fel. A belső tér legmeghatározóbb tengelye a Dísztér és a Ludovika épületének főtengelye. A belső főútvonalakat egyszerre használhatják kerékpárosok és gyalogosok, míg a mellékútvonalakat a gyalogosok számára tartottuk fenn. Az utak találkozási pontjai kiemelt zónaként adnak helyet a különböző szobroknak, emlékműveknek, míg az utak által határolt terek funkcionális zöldfelületként szolgálnak. A Ludovika tér geometrikus mérnökisége után, a tájképi kert formai alakítása sokkalta lágyabb, természetesebb.
A tó revitalizációjához a meglévő partvonal meredekségét csökkentettük, így a természetellenesen végigfutó biztonsági korlátot elbonthattuk. A tó formáját egy a Tiszti hősi emlékművet hordozó mesterséges domb körül futó ággal bővítettük. Így szigetre került és hangsúlyozottabbá vált az emlékmű, valamint a csónakázásra is használható tó vízfelülete egy izgalmas útvonalat és rajta átívelő két gyalogos hidat kapott. A jelenleg meglévő tóparti épületet átterveztük. Kialakítása a természetbe illeszkedő dombszerű épületet formál, melynek terasza lépcsőzetesen (nézőtér szerűen) ereszkedik a vízfelszínre, ahol az esti órákban vízi színpadot alakítunk ki. Az épület, kölcsönzőt, büfét, nyilvános vécét rejt magába.

Dísztér az Orczy kertben:
A multifunkcionális dísztér legfőbb feladata az egyetem reprezentációs kültéri területigényének biztosítása, emellett azonban köztéri civil programoknak is helyet kell biztosítson. A kiírásban meghatározott 100/200 méteres összefüggő füvesített területre 20/20 méteres mezőkből álló (váltott irányba nyírt, hengerelt) kiosztást textúrázunk rá, melynek szélső kontúrjai beleolvadnak a természeti környezetbe. A textúra hálója által jól lekezelhető az irányított és szabad térhasználatú rendezvények sokfélesége. A tér nyugati oldalán, a Ludovika homlokzata előtt található a tervezett országzászló és a mellette ideiglenesen elhelyezhető mobil színpadok, emelvények. A tér déli oldala ad helyet a mobil lelátóknak.

Az Orczy kertet körülölelő funkcionális zóna:
Az Orczy kert természeti környezetét, tájképi jellegét övező funkcionális zóna foglalja magába, mint meglévőség a Ludovika főépületét, a Raul Wallenberg Humán Szakképző Iskolát, a Természettudományi Múzeum épületét, a megmaradó lovarda főépületet és a jelenlegi Tüdőgondozó épületét. Átalakításra kerül a majdani HÖK épület. Tervezett épített elemek a Lovarda kiegészítő épületei, az új oktatási szárny, a sportcsarnok, a lövészklub és a 2. ütemben kialakításra kerülő kollégiumok. Ebbe a zónába kerülnek a terület minden elemét kiszolgáló parkoló felületek, az épületek előtti köztérfunkciók, valamint a nyílt sportpályák, lovas pályák és gyakorlatozó felületek.
A jelenlegi zárt térfalának feloldását egyrészt a park megközelítésének szabadabb kialakítása, másrészt az új funkciók bejáratai, harmadrészt pedig a külső környezettel való közvetlen párbeszéd, az átjárhatóság biztosítása generálta. Mindemellett a térfalat úgy kellett kialakítani, hogy a megnyitás ellenére este 22.00 és reggel 6.00 között a park zárható legyen. A térfalak szerkezeti kialakításában így teljesen tömör, átjárókkal lyuggatott, felső szegélygerenda alatt növénnyel befuttatott hálós kialakítás is szerepel. Helyenként a kerítés épületté vastagodik fel, melynek tereit, tető és falfelületeit áthatja a belülről kitüremkedő zöld közeg. A fásítás, áthatva a parkot lezáró / körülölelő térfalon a burkolt parkolókat is a „természeti” környezet szintjéhez emeli.

Kategória: 
  • гастроэнтерология в Ассуте
  • гепатология в Ассуте
  • гематология в Ассуте
  • гинекология в Ассуте
  • гинекологическая хирургия в Ассуте
  • искусственное оплодотворение в Ассуте
  • кардиология в Ассуте
  • кардиохирургия в Ассуте
  • нейрохирургия в Ассуте
  • онкология в Ассуте