kondor architects

C.S.Ő. Építésziroda Kft.

A mai Szent István király út 21. sz. alatti földszintes, klasszicista stílusú lakóház 1820 körül épült. A ház az érsekuradalom szolgálatában álló Szabó család tulajdonában volt a 19. században. A család egyik tagja Szabó József (1822-1894) geológus, a modern magyar geológia egyik megalapítója volt. Öccse, Szabó Ferenc (1823-1898) orvos szintén az érsekség szolgálatában állt. A család rokonságban állt Klauzál Gáborral, az első felelős magyar kormány földművelés, kereskedelem és iparügyi miniszterével, aki ebben a házban hunyt el. Emlékét a ház falán emléktábla őrzi, melyet 1996. aug. 3-án avattak fel. Az épületet a 19. század utolsó negyedében a családtól megvásárolta a főkáptalani uradalom szolgálati lakás céljára. Hosszú ideig lakott a házban Simig Rezső az uradalom jószágkormányzója, a kalocsai Önkéntes Tűzoltóegylet alapító főparancsnoka. Innét származik a „Simig ház” elnevezés. Az egyházi ingatlanok államosítása után bérlakásokat alakítottak ki az épületben. Az épületben 1987. nov. 2-től a Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet kalocsai fiókja működik. Az épület falán tábla örökíti meg az itt elhunyt Klauzál Gábor emlékét, és egy másik tábla jelzi a ház műemlék jellegét.

Az épület utca felőli homlokzata, az ablakokat körülívelő és a vállak magasságában futó párkánnyal díszített. (Asbóth Miklós adatközlése alapján) Az épület földszinti padlószintje és az udvar, ill. az utca járószintje között 60 cm szintkülönbség van. A tömeget két épületrész alkotja. Az egyik, az eredeti utcafronti házrész, mely mind a mai napig jó állapotban van. A hátsó épületszárny egy későbbi bővítményként valósult meg, jelenlegi állapota a gondozatlanság végett megromlott és az esővíz elvezetésének helytelen kezelése végett az épület hátsó részének falai alámosódtak és jelentős mértékben megsüllyedtek. Az egész épületre elmondható hogy a falak feláznak, víz elleni szigetelésük szükséges.

2012 májusában merült fel a megbízó részéről, hogy irodánkat megkeresve hasznosítási lehetőséget keressen a már évek óta üresen álló „Simig Ház” számára. Egy Európai Uniós pályázat adta végül a tervezési program gerincét, melynek tükrében egy olyan nyolcszobás panziót fejlesztenénk Kalocsán, melynek kiegészítő szolgáltatásaként, kávézót, konferenciatermet és kerékpár kölcsönzőt alakítanánk ki. A funkció egyrészt hiánypótló Kalocsán, hiszen a közeljövőben megvalósuló turisztikai fejlesztések és a jelenleg is nagy szállásszükségleti igények kielégítésére nincsen megfelelő számú és minőségű hotel és panzió a településen, másrészt a megcélzott lépték a műemléki védettséget élvező épület értékeinek megőrzésével megvalósítható, így egy kiemelten fontos történeti utcakép óvható meg a város szívében. A jelenlegi kertben lévő szintén értékes ezüstfenyő megtartása és egy gondozott elegáns kert kialakítása szintén fontos szempont volt a tervezési program meghatározásakor.

A „Simig Ház” legnagyobb építészeti értéke az utca felé néző klasszicista homlokzatú épülettömb. Elsődleges tervezési elvünk ezen épülettömeg utcai nézetének sértetlen megóvása úgy, hogy a beépítés jellege az oldalhatáron álló udvari bővítés formai elrendezését is megőrizze. Miközben az új funkció viselkedésében hasonlatos az eredeti lakófunkcióhoz, a szobák számának növelése szükségessé tette az udvari szárny átépítését, tömegének meghosszabbítását. Az utcai épület földszintje foglalja magában azokat a közösségi funkciókat, melyek az általános értelemben vett látogatókat szolgálják ki, így például a kávézó vendégeit a kisebb ünnepségekre, felolvasóestekre idelátogatókat és a szálláshelyre érkezőket. Itt van a kávézó, a fogadótér, a recepció, a reggeliztető konyha, valamint a vizesblokkok. Innen érhető el a pinceszinti borkóstoló tér és bortrezor, valamint az udvari szárny földszintjén elhelyezett konferenciaterem. Az utcai épülettömbben kapott helyet az épületen belüli vertikális közlekedésre szolgáló lépcső, míg a hidraulikus lift az új udvari épületszárnyba került. Az épület gépészeti tere szintén az udvari szárnyban került kialakításra. A lépcsőház felett elhelyezett felülvilágítón keresztül beszivárgó fényoszlop világítja meg az épület közepén lévő közlekedési zónát. Az emeleti zónában a panzió szálláshelyei (8 szoba, köztük egy akadálymentes kialakítású), textil,- takarítóeszköz és tisztítószer raktára, valamint az üzemeltetéshez szükséges iroda és öltöző került kialakításra.
Az épületrész esztétikai tervezésénél törekedtünk a külső és belső terek minél kisebb léptékű átalakításával az eredeti korstílust megidézni. Az előző használati időszakban „takarékszövetkezeti ügyfélforgalmi tér”-ként üzemelő elülső fronton még fennmaradt cserépkályha, felújítás után a Pilvax kávézó központi eleme lesz. Maga a kávézó belsőépítészeti kialakítása, Kalocsa polgári életének hangulatát idézi, melyben kisebb ünnepségek és irodalmi felolvasó estek is helyet kapnak. A kávézó a belső hosszanti főfal és a korábban szobákként működő helyiségek közötti harántfalak mentén szétosztható különálló termekre, így a programok szükségeinek megfeleltetve egy kisebb különterem is kialakítható benne. Az egymás után sorolt ablakkiosztás a klasszicista homlokzaton két ablakfülkét (álablakot) is besorolt a nyílászárók közé, melyek annak idején kívánatosak voltak a homlokzat ritmikája végett, de a keresztirányú főfalak elhelyezkedése nem tette lehetővé megnyitásukat. Ennek a két falnak az egyike mára már elbontásra került, de a tervtanács javaslata és az új funkcióból adódó helyiségosztás figyelembe vételével visszaépítettük, a vakablakokat pedig megőriztük. Az épület alatt húzódó pince egy kis szerkezeti megerősítés, valamint a téglaboltozat tisztítása és újrafugázása után nagyszerű lehetőséget biztosít a borkóstoló tér kialakítására eredeti pincehangulatban. A pincelépcső megfolytatásában helyeztük el az emeletre vezető háromkarú lépcsőt, vele szembe, az új épületszárny tömegébe pedig a liftet, így a vertikális közlekedés az újonnan kialakult tömeg középpontjában maradhatott. A meglévő/megmaradó tetőtér az eredeti fedélszék megőrzésével és a csapolt gerendafödém vb. lemezes megerősítésével ad helyet két lakószobának, az üzemeltetési irodának és a panzió raktárszükségleteinek.
Az épület hátsó szárnyának funkcionális felosztását a panziók cellás elrendezésének szabályossága adta. A tömeg szélessége megegyezik a szerkezeti és geometrikus problémák végett elbontott korábbi udvari szárnyéval, hossza viszont a hátsó telekhatárig nyúlik. A homlokzati anyagában utcai szárnyhoz igazodó hátsó fehérre meszelt épülettömb előtt, mint finom hártya húzódik a korábbi tornácra visszautaló fa oszlopok sora. A túlnyújtott eresz átfordul az utcai szárnyra és maga mögé rejti az ott sorakozó szobákat és irodát. Míg az utcai homlokzat teljes egészében a klasszicista korszellem építészeti formanyelvét tükrözi, addig az udvari szárny egy ehhez illeszkedő, az 1820-as évek eleganciáját kiegészítő, mai építészeti szellemiség esztétikai megfelelője. Az épületre húzott finom kortárs elegancia, a panzió szobáinak fabélletes ablakjátékával kezd harmonikus párbeszédbe az öröklött értékekkel.
Az udvarba tervezett természeti elemek (kertépítészeti terv szerint ültetett növényzet) és a megóvott ezüstfenyő határolják a látogató közönség számára megnyitott kertet és helyezik takarásba az épület külső gépészeti egységét. A közösségi udvar funkciói a kávézóterasz és a bringapont. A kerékpárkölcsönző könnyűszerkezetes épülete, mint a terasz burkolatának túlfutása rejti magába a 20 db bringát a műhelyt és a mosó szárító berendezéseket. A fával burkolt nyomvonalon kis parkos leülő helyeken beszélgethetünk.

Tervezők: 
  • гастроэнтерология в Ассуте
  • гепатология в Ассуте
  • гематология в Ассуте
  • гинекология в Ассуте
  • гинекологическая хирургия в Ассуте
  • искусственное оплодотворение в Ассуте
  • кардиология в Ассуте
  • кардиохирургия в Ассуте
  • нейрохирургия в Ассуте
  • онкология в Ассуте