kondor architects

C.S.Ő. Építésziroda Kft.

Simor Márton szobrászművész azzal a kéréssel kereste meg irodánkat, hogy Szeged Város Közgyűlésének határozata alapján elfogadott országzászló emlékmű megépítéséhez szükséges építészeti dokumentumokat készítsük el, figyelembe véve a város képviselőivel és a Dugonics tér rekonstrukciós tervezési munkálatait végző Tér és Forma Szeged Építéstervező Kft. képviselőivel (Zákányi Ildikó és Vesmás Péter) történt egyeztetéseit.

A kijelölt terület a Tudományegyetem DNY-i homlokzata mellett húzódó füves terület, melyre az országzászló emlékművet az eddig kapott adatok alapján két különböző változatban elképzelt környezeti kialakítással (füves dombra, ill. bazalt kő burkolatú dombra) kívánják elhelyezni. A terv tartalmazza mind a két lehetőséget.

A megadott szobrászati projekt építészeti (statikai) része tulajdonképpen az országzászló emlékmű alapozásának megoldására irányult. Maga a szobor két részből áll. Egy 3 méter magas süttői mészkőből faragott kőtömb, mely az asztagba rakott búzakalászok mintáját formázza és az ebből kiemelkedő országzászló rúd. A kőtömb kalászkötegeit felülről gránit szilánkok vágják négyrészt, míg derékmagasságban a történelmi „Hiszek egy…” kőbefaragott igéinek összetartó erejét szimbolizáló szalag biztosítja az örök együvé tartozást

A feladat elvégzéséhez rendelkezésünkre bocsájtott, UT-TAL Tervező és Szolgáltató Bt. által 2010-ben a Dugonics tér felújítási munkáihoz készített talajmechanikai szakvélemény „2F” jelű fúrásának mintaszelvénye körülbelül tükrözi az emlékmű elhelyezésének talajmechanikai viszonyait. Ennek értelmében: A talaj felső, 2,2-2,7 méter vastag rétege agyag – iszap feltöltés, mely merev, közepesen tömör állapotú. E rétegek fagyérzékenyek. -2,2, -2,7 m-től -2,5 m-ig szürke sovány agyag, szürkés-sárga iszap, szintén merev állapotú rétegek találhatóak. A mértékadó talajvízszint értéke 79,4 m B.f. A talajvíz gyengén agresszív. Részletes adatok a mellékelt talajmechanikai szakvéleményben.

A tervezett emlékmű tekintetében a tervezési szempont a viszonylagosan kis önsúly, a szobrászi formaalkotás érvényesülése, az esetlegesen fellépő szélteher és a talajmechanikai viszonyok voltak.

A talajmechanikai vizsgálat ajánlásai és a feltárás eredménye alapján az alapozási sík mélységét az alapárok feltárásakor kell pontosítani, de annak előirányzott mélysége a talaj felszínhez képest 2,2 méter mélységben húzódó szürkés-sárga iszapba 20 cm mélyen ágyazva, azaz kb -2,40 méter mélyen kell, hogy elhelyezkedjen. Az alapozás alatti réteget Tr?=95% tömörségi fokra tömörítve kell kialakítani. Az új alaptest monolit beton tömbalap, melynek felső fejezete vasalást kap.

Kőtömb:

A Simor Márton szobrászművész által alkotott országzászló emlékmű alsó 3 méter magasságú tömbje süttői mészkőből kerül kifaragásra. A fejezetnél tervezett gránit szilánkok mészkő tömbbe való ágyazása kőragasztóval történik. A mészkőtömb és az alap kapcsolatát 4 db 80 cm hosszúságú O30 átmérőjű rozsdamentes köracél rúddal biztosítjuk, melyet mindkét elembe (kőtömb felépítmény és vasalt beton alépítmény fejezet) 40 – 40 cm mélyen elkészített O36 átmérőjű furatba, HIT-RE 500 műgyanta ragasztóval rögzítünk. A rudakat először a fektetett kőtömbben elkészített furatokba rögzítjük, majd kötés után az alaptesten jelöljük a túllógó rúd-kötőelemek helyét. Elkészítjük az alaptestbe a furatokat, majd a műgyanta ragasztóval ellátva a furatokat ráemeljük a kőtömböt.

Zászlórúd:

A megkapott adatok alapján a kúpos acél zászlórúd készül O250/ O150 mm átmérővel, 6.000 magassággal a kőtömb felett, mázolt kivitelben. A kőtömb és a zászlórúd kapcsolata 1.000 besüllyesztéssel történik, mely besüllyesztéshez a kapcsolatot egy 6 mm falvastagságú rozsdamentes acél cső persely biztosítja. A persely a kőtömbbe előre elkészített furatba HIT-RE 500 műgyanta ragasztóval van belekötve. A kőtömbbe készülő elő furat belső átmérője 6 mm-rel legyen nagyobb, mint a csatlakozó persely külső átmérője. A persely felső kialakítása 1 cm széles vízszintes peremezéssel van kialakítva, mely perem alsó síkja és a kőtömb felső síkja közé színtelen szilikonos tömítőanyagot kell tenni. A zászlórúd a perselybe pontosan illeszkedik. A kettő felső csatlakozásának vízmentesítését színtelen szilikonos tömítőanyaggal biztosítjuk.

Környezetalakítás:

A megkapott információ szerint kétféle környezeti kiképzés lehetséges. Mindkét esetben egy 50 cm-re kiemelkedő 4 méter átmérőjű dombra kerül a kiemelt országzászló emlékmű. A talajmechanikai szakvélemény felhívja a figyelmet arra, hogy a feltárt talajrétegek fagyérzékenyek, átázva gumiznak. Ennek értelmében a felszín kialakításakor a csapadékvíz elvezetése mindenképpen fontos szempont. A két verzió közül a gránitkő burkolatos felületkiképzés alkalmasabb erre a feladatra!

  • гастроэнтерология в Ассуте
  • гепатология в Ассуте
  • гематология в Ассуте
  • гинекология в Ассуте
  • гинекологическая хирургия в Ассуте
  • искусственное оплодотворение в Ассуте
  • кардиология в Ассуте
  • кардиохирургия в Ассуте
  • нейрохирургия в Ассуте
  • онкология в Ассуте