kondor architects

C.S.Ő. Építésziroda Kft.

Kondor Tamás DLA

Születési hely, idő

Győr, 1976.11.15

Projektek

A tervezési feladat meghatározó eleme, hogy egy olyan épülettömeget hozzunk létre, mely megfelel egy korszerű irodaépület igényeinek. Az új...

A tervezési feladat egy egyszintes családi ház megtervezése, kétállásos garázzsal, a hátsókertben pergolás terasszal, szezonális használatú...

Az Orfűi Malommúzeum 1970-ben jött létre. A múzeum az őrlés technológiájának fejlődéstörténetét mutatja be az őskortól napjainkig. Ennek keretében...

Az Orfűi Malommúzeum 1970-ben jött létre. A múzeum az őrlés technológiájának fejlődéstörténetét mutatja be az őskortól napjainkig. Ennek keretében...

A Szigeti úti telkek Pécs jelenlegi rendezési tervében, a belvárosi magból kivezető nyugati sugárút megfolytatásaként szerepel.

A Kalocsai Szent István Gimnázium épületében kettéosztható kémia terem és kapcsolódó helyiségeinek kialakítása

A tervezési terület a Vajas csatorna partja mellett lévő, fás, ösvényekkel teli övezete. Az érsekkertben elhelyezett főútvonal/sétány végén, mint...

Óbánya népművészete, hagyományai igen figyelemreméltóak. Egykor a fazekasság jelentette szinte az egyetlen megélhetési lehetőséget a falu lakói...

A külső érsekkert 1962-es rekonstrukciós munkálataival összhangban, a 10 évvel korábban megépített szökőkút mellé az ott álló platánfák árnyékába...

A tervezett épületet egy steril fehér kubusba zártuk, melynek szikár, magabiztos tömege az utca felé egy keskeny (6m széles) résen keresztül...

A Schöffer Múzeum épülete többszöri hozzáépítés-átépítés után nyerte el mai formáját. Az eredeti épület Nicolas Schöffer kinetikus művész lakóháza...

Az ötletpályázat alapvető célja az Egyetem számára átadott Orczy kert, és környezetének revitalizációja volt, a védelem alatt álló épületek,...

A 037 helyrajzi számú ingatlan vagyonkezelője a Mecseki Erdő –és Fafeldolgozó Gazdaság (Mecsekerdő Zrt.), míg a 040/2 helyrajzi számú ingatlan...

Előzmények, jelenlegi állapot

A Civil Közösségek Házának újjáépítése a Pécs-Sophianae Világörökség pályázat keretein belül valósult meg...

Előzmények, jelenlegi állapot

Óbánya Község Önkormányzata azzal a kéréssel kereste meg irodánkat, hogy a Fő utca 14. szám alatt álló romos...

A mai Szent István király út 21. sz. alatti földszintes, klasszicista stílusú lakóház 1820 körül épült. A ház az érsekuradalom szolgálatában álló...

Minden tapolcai fejlesztés alapja, kulcsa csak a tapolcai völgy környezetterhelésének lehető legnagyobb mértékű csökkentése lehet. Minden...

Simor Márton szobrászművész azzal a kéréssel kereste meg irodánkat, hogy Szeged Város Közgyűlésének határozata alapján elfogadott országzászló...

A terület jelenleg, mint parkoló funkcionál. Fa nélküli, kopár terület. Infrastrukturális kiépítettség, ill. a funkcióhoz illeszkedő, szerkezeti,...

A tervezési feladat meghatározó eleme egy olyan tanulmányi látványtár kialakítása mely a nagyközönség számára látogatható és elvárt minőségű...

Kalocsa Város Önkormányzata tulajdonában van a város legnagyobb befogadóképességű sportcsarnok rendeltetésű épülete, amely egy oktatási...

A telken jelenleg egy szinteltolásos kétszintes épület áll, üres padlástérrel. A telken található két melléképület is. Az egyik egy előregyártott...

Az épület egy több ütemben elkészülő óvoda és bölcsőde komplexumként épült. Később alakult át jelenlegi funkciójára, a bölcsődére és kisegítő...

Erős Gábor 2008. márciusában kereste meg irodánkat azzal a felkéréssel, hogy tervezzük meg a Birján 329. hrsz.-ú ingatlanukra családi házukat. A...

A tervezett ikerház a Bükkös-tető közben található 53050/2 helyrajzi számú telken fog létesülni. A délkelet felé lejtő telek szép panorámával...

A telek egy lugasokkal tűzdelt tettyei utcában található a mecseki domboldalon. A keskeny dűlő meredeken ível fel magaslati út modern villáinak...

Pélmonostor egy csepp Magyarország, hit, büszkeség, kitartás, hagyomány, összefogás, barátság, szeretet, öntudat, emberség, tisztaság, becsület,...

Pélmonostor egy csepp Magyarország, hit, büszkeség, kitartás, hagyomány, összefogás, barátság, szeretet, öntudat, emberség, tisztaság, becsület,...

A mecseknádasdi domboldal szőlővel beültetett lankái közt, a falutól távol, a birtok közepén fekszik a telek, melyen a szőllősgazda házat építtet...

A négycsillagos szálloda épülettömegének kialakítását, részben a telek hosszan elkeskenyedő alakja, részben pedig a háttérben úszó sziklaként...

a telken jelenleg külön épületben található a település központi konyhája, mely jelenlegi adagszáma és éttermének befogadó képessége alapján kicsi...

Az építési helyszín: Pécs, Márton u. 2. Hrsz.:16522. Az ingatlan két egymás mellett lévő telek (hrsz.:16522. és 16523.) összevonásából alakult ki...

Kalocsa Város Önkormányzata 2007. májusában kereste meg irodánkat azzal a felkéréssel, hogy tervezzük meg a Kalocsa 1060/3, 1060/4, 1060/5. hrsz.-...

Az építési helyszín: Pécs, Márton u. 2. Hrsz.:16522. Az ingatlan két egymás mellett lévő telek (hrsz.:16522. és 16523.) összevonásából alakult ki...

A logisztikai központ elhelyezését, a szabadon álló beépítési mód, a tűz -és villamos rendészeti előírások, védőtávolságok és a meglévő...

A szálloda belsőépítészeti kialakítása nagy kihívás volt számomra, tekintve, hogy az épület eklektikus külsejébe egy olyan belsőt kellett...

A meglévő állapot tulajdonképpen egy zöldmezős beruházást sejtet. A környék újonnan kialakuló sokszínű építészete nem meghatározó a stílus vagy a...

A szálloda belsőépítészeti kialakítása nagy kihívás volt számomra, tekintve, hogy az épület eklektikus külsejébe egy olyan belsőt kellett...

a telken jelenleg külön épületben található a település központi konyhája, mely jelenlegi adagszáma és éttermének befogadó képessége alapján kicsi...

A Zengő lábánál fekvő hosszúhetény, a pécsiek kedvenc kiránduló helye. Egyre több pécsi költözik ki a megyeszékhelytől 10 kilométer távolságra...

Császártöltés talán legreprezentatívabb ingatlanja a tervezési terület. Éppen ennél fogva, a rajta elhelyezett épületnek is túl kell lépnie...

A telek az 51. számú úttal párhuzamos Pandur utcában található. A beépítés jellege oldalhatáron álló. Az épület hosszanti elhelyezkedésű, egymás...

A kalocsai érseki magtár közel háromszáz éves. Falai közt megbújik a magyar történelem. Hatalmas méretei, zömök, erős falai, sűrű katonás rendben...

A feladat egy lehetőleg egyszerű, mégis magas színvonalú, a környezetére reagáló épület létrehozása, melynek tereiben lehetséges az egyes szőlő -...

„Kockaház”

A terv alapgondolata a ház szinte teljes elzárkózása a mallorcai hőségtől.

Egyéni Tevékenységek:

Tudományos/művészeti akadémiai tagság,

Habil egyetemi adjunktus
MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, tagság
MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, Műszaki és Földtani Tudományok Szakbizottsága, titkár

  • гастроэнтерология в Ассуте
  • гепатология в Ассуте
  • гематология в Ассуте
  • гинекология в Ассуте
  • гинекологическая хирургия в Ассуте
  • искусственное оплодотворение в Ассуте
  • кардиология в Ассуте
  • кардиохирургия в Ассуте
  • нейрохирургия в Ассуте
  • онкология в Ассуте